Books

Sivamurugan Pandian. 2005. Legasi Mahathir. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 420 pages. ISBN 967-61-1684-X

Sivamurugan Pandian. 2005. Abdullah Ahmad Badawi: Jalan Ke Puncak. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 136 pages. ISBN 967-61-1671-8

Roziah Omar; Sivamurugan Pandian. 2005.  Malaysia: Isu-Isu  Sosial Semasa. Kuala Lumpur: Institut Sosial Malaysia.202 pages. ISBN 983-42685-1-3

Roziah Omar; Sivamurugan Pandian; Abd. Rahim Ibrahim; Chua Soo Yean; Azrina Husin. 2006. Agenda Pembangunan Sosial Ke Arah Pembentukan Masyarakat Sejahtera dan Saksama. Kuala Lumpur: Institut Sosial Malaysia. 261pages. ISBN 983-42685-3-X

Sivamurugan Pandian, Abd. Rahim Ibrahim, Azrina Husin, Chua Soo Yean. 2006. Abdullah Ahmad Badawi: Satu Tahun Di Putrajaya. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 194 pages. ISBN 967-61-1799-4

Sivamurugan Pandian, Abd. Rahim Ibrahim, Azrina Husin, Chua Soo Yean. 2007. Abdullah Ahmad Badawi: Tiga Tahun Di Putrajaya. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 118 pages. ISBN 978-967-61-2062-6 

Sivamurugan Pandian. Abdul Rahim. Azrina Husin. Chua Soo Yean. Hilal Othman. 2007. Keluhuran Perlembagaan: Rukunegara. Kuala Lumpur: Jabatan Perpaduan Negara

Unit Latihan. 2008. USMku Gemilang Module. Penang: Universiti Sains Malaysia

Pimpin Siswa. 2009. Pimpin Siswa. Penang: Universiti Sains Malaysia

Azrina Husin, Azeem Fazwan Ahamd Farouk, Chua Soo Yean, Sivamurugan Pandian, Abdul Rahim Ibrahim. 2009. Membina Bangsa: Integrasi Nasional. JPNIN: Kuala Lumpur.

Ho Khek Hua, Sivamurugan Pandian, Hilal Othman, Ivanpal Singh Grewel. 2010. Managing Success In Unity. JPNIN: Kuala Lumpur

Jamalludin Sulaiman, Azeem Fazwan Ahmad Farouk, Azlinda Azman, Ismail Baba, Nor Malaina, Narimah Samat, Suriati Ghazali, Saidatulakmal Mohd., Sivamurugan Pandian, Usman Yaacob; Overview Of The Penang Region/City-Region in Morshidi Sirat, Aniswal Abd. Ghani, Clarene Tan Chern Chieh; Universities, Communities And Region: The Case Of The Penang City-Region, Malaysia; Higher Education Research Monograph, Monograph 16/2011, Kuala Lumpur: IPPTN

Sivamurugan Pandian; Norazli Daud. 2011. Post 2008 Malaysia’s General Elections - Electoral Politics and Voting Behaviour in the Permatang Pauh Parliament Constituency, Germany: LAP ing)tivities)s, 2010-2012,

Sivamurugan Pandian (ed.). 2011. Pilihan Raya Umum Malaysia 2008: Satu Analisis. Kuala Lumpur: Utusan Publications. (forthcoming)

Sivamurugan Pandian; Hasran Mohammad. 2012. Tan Sri Muhyiddin Yassin: Timbalan Perdana Menteri Malaysia. In progress

Sivamurugan Pandian; Norazli Daud. 2012. Youth and Political Participation in Malaysia. In progress


Sivamurugan Pandian. By-Elections in Malaysia-Post March 2008 General Elections. Germany: LAP. In progress
Blog Archive