Friday, April 07, 2006

‘Latihan Sepanjang Hayat’, Utusan Malaysia, 7 April 2006

MISI Nasional yang dikemukakan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) bukan sahaja berpaksikan usaha merealisasikan Wawasan 2020 yang tinggal hanya 13 tahun, tetapi juga bertujuan untuk membina tamadun negara yang dihuni oleh masyarakat berkeperibadian mulia di sebuah negara kelas pertama menjelang tahun tersebut.

RMK-9 mengakui bahawa modal insan berkualiti merupakan objek paling penting untuk mencapai Misi Nasional ini.

Pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat akan menjadi kunci kejayaan sepanjang proses tersebut.

Klik sini untuk artikel lengkap.

Blog Archive